Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Ir41_qcx.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của ir41_qcx.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Ir41_qcx.dll?

ir41_qcx.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình IR41_QCX WRAPPER DLL được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu ir41_qcx.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:9 kb

Tổng tệp MD5:358517e64a5b07083d9a1964aef3c812

SHA1 tệp sum:b56976631ccbd0d42740df9026ad30aa902b7c91

Ir41_qcx.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

ir41_qcx.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

ir41_qcx.dll thiếu

lỗi ir41_qcx.dll khi tải

lỗi ir41_qcx.dll

không tìm thấy ir41_qcx.dll

điểm nhập thủ tục ir41_qcx.dll

không thể định vị ir41_qcx.dll

vi phạm quyền truy cập ir41_qcx.dll

Không thể tìm thấy ir41_qcx.dll

Không thể đăng ký ir41_qcx.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

IR41_QCX.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.10586.09 kb
MD5
MD502fddb383a21b9f6f3fd8a8d4200f2db
SHA1
SHA12f280a23334d7aa1b2fa1f7adfcc371640f7ed87
326.3.9600.163848.5 kb
MD5
MD5e19f5764f0aba413213352220b6f3402
SHA1
SHA180c30c865ceb6c0aa654945b79e515ab83571757
326.2.9200.163848 kb
MD5
MD5d3a5ba16babdbcce5877a07725d392f9
SHA1
SHA109d0f040de4a034728e58881ca27c83c12946ecd
324.30.64.10.32 MB
MD5
MD5d42864dc195d126f2ab4c9a61022af6b
SHA1
SHA1607f18fb8a9bb87eff3ce76e18781b7d84087f30
324.30.64.10.32 MB
MD5
MD5e903f7aae4cab5401da0f51a7306dfab
SHA1
SHA1712156c959f700270286449f984c6ab3a8a9b00c
324.30.62.20.11 MB
MD5
MD522c2554cbe87068a442bde4398eca4a3
SHA1
SHA19b363911bb5dda8341fe570ce141c67aed043ab9

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về ir41_qcx.dll on WikiDll.com