Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Cách cài đặt tệp DLL

1. Tải xuống tệp .dll được yêu cầu từ Fix4dll.com

Step 1

2. Sao chép tệp .dll đó vào thư mục ứng dụng hoặc trò chơi hoặc bạn có thể sao chép tệp đó vào thư mục hệ thống Windows. Đường dẫn đến thư mục hệ thống cho phiên bản 32-bit của Windows XP, Vista, 7, 8 là C:\Windows\System32, đối với phiên bản 64-bit là C:\Windows\syswow64.

Step 2

3. Nếu bạn đang viết lại tệp .dll hiện có, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu tệp gốc.

Step 3

4. Trong trường hợp nếu bạn đã sao chép tệp .dll vào thư mục hệ thống Windows, bạn có thể chạy dòng lệnh và thực thi lệnh resrv32“name.dll”, để thực hiện việc này, hãy nhấn nút bắt đầu hoặc nhấp vào menu bắt đầu và trong loại trường Chạy cmd và nhấn Enter, sau đó nhập regsvr32 & ldquo; name.dll & rdquo; và nhấn Enter.

Step 4

5. Khởi động lại máy tính của bạn.


Hãy tận hưởng!