Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống 1029.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của 1029.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là 1029.dll?

1029.dll - tệp dll được gọi là "Language specific file" là một phần của chương trình được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu 1029.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.43.0.0

Kích thước tệp:7.66 KB

Tổng tệp MD5:BE85E6775517ABB422DD8BD4D63A4929

SHA1 tệp sum:C4428A9F6BD5F52F762B996E10E01BE535ACBF00

1029.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

1029.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

1029.dll thiếu

lỗi 1029.dll khi tải

lỗi 1029.dll

không tìm thấy 1029.dll

điểm nhập thủ tục 1029.dll

không thể định vị 1029.dll

vi phạm quyền truy cập 1029.dll

Không thể tìm thấy 1029.dll

Không thể đăng ký 1029.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về 1029.dll on WikiDll.com