Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống 38a1ea.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của 38a1ea.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là 38a1ea.dll?

38a1ea.dll - tệp dll được gọi là "InstallShield Resources" là một phần của chương trình InstallShield được phát triển bởi Stirling Technologies, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu 38a1ea.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2.20.901.0

Kích thước tệp:59.00 KB

Tổng tệp MD5:49E63306F005CE2C967BA606F2DBFFAF

SHA1 tệp sum:919CAC8106B91CB22B29E3E32A6B0C1C1D87E34B

38a1ea.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

38a1ea.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

38a1ea.dll thiếu

lỗi 38a1ea.dll khi tải

lỗi 38a1ea.dll

không tìm thấy 38a1ea.dll

điểm nhập thủ tục 38a1ea.dll

không thể định vị 38a1ea.dll

vi phạm quyền truy cập 38a1ea.dll

Không thể tìm thấy 38a1ea.dll

Không thể đăng ký 38a1ea.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về 38a1ea.dll on WikiDll.com