Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống 3dfx16v2.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của 3dfx16v2.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là 3dfx16v2.dll?

3dfx16v2.dll - tệp dll được gọi là "3Dfx Interactive, Inc. DirectX Driver" là một phần của chương trình Voodoo2® DirectX for Windows® 95 được phát triển bởi 3Dfx Interactive, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu 3dfx16v2.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.10.01.0094-2.16

Kích thước tệp:11.73 KB

Tổng tệp MD5:E1B1E10AB7F263DBCE8FAB24BD51CC7F

SHA1 tệp sum:F873D7C13D6D605322F5FD76EAF23E791063A2FB

3dfx16v2.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

3dfx16v2.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

3dfx16v2.dll thiếu

lỗi 3dfx16v2.dll khi tải

lỗi 3dfx16v2.dll

không tìm thấy 3dfx16v2.dll

điểm nhập thủ tục 3dfx16v2.dll

không thể định vị 3dfx16v2.dll

vi phạm quyền truy cập 3dfx16v2.dll

Không thể tìm thấy 3dfx16v2.dll

Không thể đăng ký 3dfx16v2.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về 3dfx16v2.dll on WikiDll.com