Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống 3dfx32v3.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của 3dfx32v3.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là 3dfx32v3.dll?

3dfx32v3.dll - tệp dll được gọi là "3dfx Interactive Voodoo3" là một phần của chương trình Voodoo3® DirectX for Windows® 95 and Windows® 9x được phát triển bởi 3dfx Interactive, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu 3dfx32v3.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.11.01.7126-1

Kích thước tệp:473.00 KB

Tổng tệp MD5:886DBA0FD32017F96E80D2195B7271FC

SHA1 tệp sum:6A37912BFEE5D44D8F6019D3661DBA1696A86765

3dfx32v3.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

3dfx32v3.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

3dfx32v3.dll thiếu

lỗi 3dfx32v3.dll khi tải

lỗi 3dfx32v3.dll

không tìm thấy 3dfx32v3.dll

điểm nhập thủ tục 3dfx32v3.dll

không thể định vị 3dfx32v3.dll

vi phạm quyền truy cập 3dfx32v3.dll

Không thể tìm thấy 3dfx32v3.dll

Không thể đăng ký 3dfx32v3.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về 3dfx32v3.dll on WikiDll.com

Requested missing .dll file and after 3 hours received an email saying that my file can be downloaded now. That was super-fast ! Thx!

Andrea Schiffer, Germany
Đọc thêm lời chứng thực