Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống 3dfxvgl.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của 3dfxvgl.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là 3dfxvgl.dll?

3dfxvgl.dll - tệp dll được gọi là "OpenGL 1.1 Client Driver" là một phần của chương trình OpenGL 1.1 Client Driver được phát triển bởi 3dfx Interactive, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu 3dfxvgl.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.0439 ICD

Kích thước tệp:1,019.50 KB

Tổng tệp MD5:EED664A1FB6D8573D37BBAC7F7E54B17

SHA1 tệp sum:B96B54CC5ACE07FFE58E7A2A1BAD4DB06570FA86

3dfxvgl.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

3dfxvgl.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

3dfxvgl.dll thiếu

lỗi 3dfxvgl.dll khi tải

lỗi 3dfxvgl.dll

không tìm thấy 3dfxvgl.dll

điểm nhập thủ tục 3dfxvgl.dll

không thể định vị 3dfxvgl.dll

vi phạm quyền truy cập 3dfxvgl.dll

Không thể tìm thấy 3dfxvgl.dll

Không thể đăng ký 3dfxvgl.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về 3dfxvgl.dll on WikiDll.com