Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống 9xmig.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của 9xmig.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là 9xmig.dll?

9xmig.dll - tệp dll được gọi là "Migration DLL for Win9x install over OE / WAB" là một phần của chương trình Microsoft(R) Windows (R) 2000 Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu 9xmig.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.50.3824.2500

Kích thước tệp:7.00 KB

Tổng tệp MD5:1F5B57E0F527CE4F3035AC34B0EA3ED6

SHA1 tệp sum:7FC7EE2447EB323ADAD6CDA7064B288DD363F8A9

9xmig.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

9xmig.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

9xmig.dll thiếu

lỗi 9xmig.dll khi tải

lỗi 9xmig.dll

không tìm thấy 9xmig.dll

điểm nhập thủ tục 9xmig.dll

không thể định vị 9xmig.dll

vi phạm quyền truy cập 9xmig.dll

Không thể tìm thấy 9xmig.dll

Không thể đăng ký 9xmig.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về 9xmig.dll on WikiDll.com