Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Aafcoapi.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của aafcoapi.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Aafcoapi.dll?

aafcoapi.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Advanced Authoring Format API được phát triển bởi Avid Technology, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu aafcoapi.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2.0.3.10022

Kích thước tệp:3.08 MB

Tổng tệp MD5:24a2ac6a72e862e16b490f1205df8c1f

SHA1 tệp sum:fd60442beccdc8f8329fe6aeb3e9858f9c6e956d

Aafcoapi.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

aafcoapi.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

aafcoapi.dll thiếu

lỗi aafcoapi.dll khi tải

lỗi aafcoapi.dll

không tìm thấy aafcoapi.dll

điểm nhập thủ tục aafcoapi.dll

không thể định vị aafcoapi.dll

vi phạm quyền truy cập aafcoapi.dll

Không thể tìm thấy aafcoapi.dll

Không thể đăng ký aafcoapi.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

AAFCOAPI.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
321.1.6.69952.81 MB
MD5
MD5a493f0686620a4dcf8cdd986787844a0
SHA1
SHA14c55ca3ea43c5e2d33849e9b7d50d194fe8e60f8

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về aafcoapi.dll on WikiDll.com