Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Abframe.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của abframe.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Abframe.dll?

abframe.dll - tệp dll được gọi là "Address Book Frame ATL Control Module, Version 9.0" là một phần của chương trình CorelCENTRAL TM 9 được phát triển bởi Corel Corporation Limited.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu abframe.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:9.0.0.883

Kích thước tệp:336.00 KB

Tổng tệp MD5:9B7340289BBC6713E4945495A8379ACB

SHA1 tệp sum:C4879B6176AD804D29066E07D14994CD0C96ADF3

Abframe.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

abframe.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

abframe.dll thiếu

lỗi abframe.dll khi tải

lỗi abframe.dll

không tìm thấy abframe.dll

điểm nhập thủ tục abframe.dll

không thể định vị abframe.dll

vi phạm quyền truy cập abframe.dll

Không thể tìm thấy abframe.dll

Không thể đăng ký abframe.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về abframe.dll on WikiDll.com