Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Acdcxrefsres.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của acdcxrefsres.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Acdcxrefsres.dll?

acdcxrefsres.dll - tệp dll được gọi là "dcxrefRes Resource DLL" là một phần của chương trình dcxrefRes Resource DLL được phát triển bởi Autodesk.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu acdcxrefsres.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:16.0.0.86

Kích thước tệp:8.50 KB

Tổng tệp MD5:5A72878989914A895D036AA60802B873

SHA1 tệp sum:5E6E6335BFB03FA82C5A38AB1601407F6540421C

Acdcxrefsres.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

acdcxrefsres.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

acdcxrefsres.dll thiếu

lỗi acdcxrefsres.dll khi tải

lỗi acdcxrefsres.dll

không tìm thấy acdcxrefsres.dll

điểm nhập thủ tục acdcxrefsres.dll

không thể định vị acdcxrefsres.dll

vi phạm quyền truy cập acdcxrefsres.dll

Không thể tìm thấy acdcxrefsres.dll

Không thể đăng ký acdcxrefsres.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về acdcxrefsres.dll on WikiDll.com