Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Acdintouch.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của acdintouch.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Acdintouch.dll?

acdintouch.dll - tệp dll được gọi là "ACDInTouch DLL" là một phần của chương trình ACDInTouch Dynamic Link Library được phát triển bởi ACD Systems Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu acdintouch.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.0.0.9

Kích thước tệp:284.00 KB

Tổng tệp MD5:B4A5750DCD74CE14F3ED3916248BABC9

SHA1 tệp sum:8D4AB30E94AF7CAD407AF0D6475330F2FE6F02A2

Acdintouch.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

acdintouch.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

acdintouch.dll thiếu

lỗi acdintouch.dll khi tải

lỗi acdintouch.dll

không tìm thấy acdintouch.dll

điểm nhập thủ tục acdintouch.dll

không thể định vị acdintouch.dll

vi phạm quyền truy cập acdintouch.dll

Không thể tìm thấy acdintouch.dll

Không thể đăng ký acdintouch.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về acdintouch.dll on WikiDll.com