Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Adobeisf.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của adobeisf.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Adobeisf.dll?

adobeisf.dll - tệp dll được gọi là "Adobeisf" là một phần của chương trình Adobe Photoshop được phát triển bởi Adobe Systems, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu adobeisf.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.9.8.2

Kích thước tệp:60.00 KB

Tổng tệp MD5:4753BE3A00B3C71B68EB5FBF6D6B3A13

SHA1 tệp sum:3BBC9F95C0C5F2A8DBF3788A6086E90D6B040637

Adobeisf.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

adobeisf.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

adobeisf.dll thiếu

lỗi adobeisf.dll khi tải

lỗi adobeisf.dll

không tìm thấy adobeisf.dll

điểm nhập thủ tục adobeisf.dll

không thể định vị adobeisf.dll

vi phạm quyền truy cập adobeisf.dll

Không thể tìm thấy adobeisf.dll

Không thể đăng ký adobeisf.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về adobeisf.dll on WikiDll.com