Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Adobepsu.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của adobepsu.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Adobepsu.dll?

adobepsu.dll - tệp dll được gọi là "Adobe PostScript Driver User Interface" là một phần của chương trình Adobe Printer Driver for Windows NT 4.0 được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu adobepsu.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.20.053

Kích thước tệp:130.50 KB

Tổng tệp MD5:EFAD365EE6991F21B08B9A1DFCEE9190

SHA1 tệp sum:EA7EAD9C2C25499D23042110A7AEB90E90C18D81

Adobepsu.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

adobepsu.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

adobepsu.dll thiếu

lỗi adobepsu.dll khi tải

lỗi adobepsu.dll

không tìm thấy adobepsu.dll

điểm nhập thủ tục adobepsu.dll

không thể định vị adobepsu.dll

vi phạm quyền truy cập adobepsu.dll

Không thể tìm thấy adobepsu.dll

Không thể đăng ký adobepsu.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về adobepsu.dll on WikiDll.com