Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Adv02w9x.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của adv02w9x.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Adv02w9x.dll?

adv02w9x.dll - tệp dll được gọi là "Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver" là một phần của chương trình Intel(R) Graphics Accelerator Drivers for Windows95(R) & Windows98(TM) được phát triển bởi Intel(R) Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu adv02w9x.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.13.01.3196

Kích thước tệp:24.00 KB

Tổng tệp MD5:C425054AE38D9FE9EF45638EA8A2FC9A

SHA1 tệp sum:E5C2F973AF0038EE71C62AA8605A311CA5E7C060

Adv02w9x.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

adv02w9x.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

adv02w9x.dll thiếu

lỗi adv02w9x.dll khi tải

lỗi adv02w9x.dll

không tìm thấy adv02w9x.dll

điểm nhập thủ tục adv02w9x.dll

không thể định vị adv02w9x.dll

vi phạm quyền truy cập adv02w9x.dll

Không thể tìm thấy adv02w9x.dll

Không thể đăng ký adv02w9x.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về adv02w9x.dll on WikiDll.com

Requested missing .dll file and after 3 hours received an email saying that my file can be downloaded now. That was super-fast ! Thx!

Andrea Schiffer, Germany
Đọc thêm lời chứng thực