Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Adv05w9x.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của adv05w9x.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Adv05w9x.dll?

adv05w9x.dll - tệp dll được gọi là "Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver" là một phần của chương trình Intel(R) Graphics Accelerator Drivers for Windows95(R) & Windows98(TM) được phát triển bởi Intel(R) Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu adv05w9x.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.13.01.3196

Kích thước tệp:24.00 KB

Tổng tệp MD5:50B421F8F6670147BB0FB24D1B126F0D

SHA1 tệp sum:A285EE189792C8D5B175F385480AFC9599344C96

Adv05w9x.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

adv05w9x.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

adv05w9x.dll thiếu

lỗi adv05w9x.dll khi tải

lỗi adv05w9x.dll

không tìm thấy adv05w9x.dll

điểm nhập thủ tục adv05w9x.dll

không thể định vị adv05w9x.dll

vi phạm quyền truy cập adv05w9x.dll

Không thể tìm thấy adv05w9x.dll

Không thể đăng ký adv05w9x.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về adv05w9x.dll on WikiDll.com