Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Alcoholx.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của alcoholx.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Alcoholx.dll?

alcoholx.dll - tệp dll được gọi là "Alcohol virtual device control library" là một phần của chương trình được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu alcoholx.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.41.0.0

Kích thước tệp:65.50 KB

Tổng tệp MD5:8DA72365A2E663E16D6F06B557F69231

SHA1 tệp sum:A4415D7D39A3AC8576D7365222AC0B2D5423F4E9

Alcoholx.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

alcoholx.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

alcoholx.dll thiếu

lỗi alcoholx.dll khi tải

lỗi alcoholx.dll

không tìm thấy alcoholx.dll

điểm nhập thủ tục alcoholx.dll

không thể định vị alcoholx.dll

vi phạm quyền truy cập alcoholx.dll

Không thể tìm thấy alcoholx.dll

Không thể đăng ký alcoholx.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về alcoholx.dll on WikiDll.com