Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll?

api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình ApiSet Stub DLL được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.3.9600.16384

Kích thước tệp:3 kb

Tổng tệp MD5:d0eeb9a7e82ff07a588550e8c46fcffa

SHA1 tệp sum:212b1e009f577defb2251d7054473932e2c11193

Api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll thiếu

lỗi api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll khi tải

lỗi api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll

không tìm thấy api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll

điểm nhập thủ tục api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll

không thể định vị api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll

vi phạm quyền truy cập api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll

Không thể tìm thấy api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll

Không thể đăng ký api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

API-MS-WIN-SHCORE-STREAM-WINRT-L1-1-0.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
326.2.9200.163843 kb
MD5
MD55425e67e83b216c0b43c62f4aaebc547
SHA1
SHA1f4d9bda6e3db5b1d050e4410fc8580a6fb74a2d1

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll on WikiDll.com