Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống As2000.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của as2000.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là As2000.dll?

as2000.dll - tệp dll được gọi là "Public Release Version" là một phần của chương trình Ms Windows 2000 Function Interface được phát triển bởi Asseloos Software.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu as2000.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.1121.1

Kích thước tệp:296.50 KB

Tổng tệp MD5:7CFC58265651C6B4A9FA3FF3FA21D7A0

SHA1 tệp sum:EB0227BDD7AB72FC52CF3FA3EE52138DEC0AFD95

As2000.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

as2000.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

as2000.dll thiếu

lỗi as2000.dll khi tải

lỗi as2000.dll

không tìm thấy as2000.dll

điểm nhập thủ tục as2000.dll

không thể định vị as2000.dll

vi phạm quyền truy cập as2000.dll

Không thể tìm thấy as2000.dll

Không thể đăng ký as2000.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về as2000.dll on WikiDll.com