Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Atv06w9x.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của atv06w9x.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Atv06w9x.dll?

atv06w9x.dll - tệp dll được gọi là "Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver" là một phần của chương trình Intel(R) Graphics Accelerator Drivers for Windows95(R) & Windows98(TM) được phát triển bởi Intel(R) Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu atv06w9x.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.13.01.3196

Kích thước tệp:32.00 KB

Tổng tệp MD5:2736496FDCA76375043B8D88FC7D9684

SHA1 tệp sum:073A91E8F480B255965BDB9F164692038934BE87

Atv06w9x.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

atv06w9x.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

atv06w9x.dll thiếu

lỗi atv06w9x.dll khi tải

lỗi atv06w9x.dll

không tìm thấy atv06w9x.dll

điểm nhập thủ tục atv06w9x.dll

không thể định vị atv06w9x.dll

vi phạm quyền truy cập atv06w9x.dll

Không thể tìm thấy atv06w9x.dll

Không thể đăng ký atv06w9x.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về atv06w9x.dll on WikiDll.com