Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Bp_da.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của bp_da.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Bp_da.dll?

bp_da.dll - tệp dll được gọi là "BreakPoint Software Disk Access" là một phần của chương trình Hex Workshop được phát triển bởi BreakPoint Software, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu bp_da.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.10

Kích thước tệp:68.00 KB

Tổng tệp MD5:A5E22C779C3C8455677300AD726AAE40

SHA1 tệp sum:DBC7791EE237A0E49528D1DE2C3BA4EA14D273FC

Bp_da.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

bp_da.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

bp_da.dll thiếu

lỗi bp_da.dll khi tải

lỗi bp_da.dll

không tìm thấy bp_da.dll

điểm nhập thủ tục bp_da.dll

không thể định vị bp_da.dll

vi phạm quyền truy cập bp_da.dll

Không thể tìm thấy bp_da.dll

Không thể đăng ký bp_da.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về bp_da.dll on WikiDll.com