Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Calendarresource.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của calendarresource.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Calendarresource.dll?

calendarresource.dll - tệp dll được gọi là "MyCalendar" là một phần của chương trình AOL Calendar được phát triển bởi America Online.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu calendarresource.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.8.153.0

Kích thước tệp:1.20 MB

Tổng tệp MD5:A1648671284B834E4608F087A4013076

SHA1 tệp sum:F2C220ED5EFB899236DC88778B82891341A29D3E

Calendarresource.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

calendarresource.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

calendarresource.dll thiếu

lỗi calendarresource.dll khi tải

lỗi calendarresource.dll

không tìm thấy calendarresource.dll

điểm nhập thủ tục calendarresource.dll

không thể định vị calendarresource.dll

vi phạm quyền truy cập calendarresource.dll

Không thể tìm thấy calendarresource.dll

Không thể đăng ký calendarresource.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về calendarresource.dll on WikiDll.com