Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống CardIO.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của CardIO.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là CardIO.dll?

CardIO.dll - tệp dll được gọi là "CardIO DLL" là một phần của chương trình CardIO Dynamic Link Library được phát triển bởi Brother Industries, Ltd..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu CardIO.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.0.0.1

Kích thước tệp:248.00 KB

Tổng tệp MD5:250F166765814351647D08C37EA0A120

SHA1 tệp sum:C3650F0EF544E3A8A85F0879AAF60CE427409DA5

CardIO.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

CardIO.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

CardIO.dll thiếu

lỗi CardIO.dll khi tải

lỗi CardIO.dll

không tìm thấy CardIO.dll

điểm nhập thủ tục CardIO.dll

không thể định vị CardIO.dll

vi phạm quyền truy cập CardIO.dll

Không thể tìm thấy CardIO.dll

Không thể đăng ký CardIO.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

CARDIO.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
323.0.0.10.24 MB
MD5
MD5250f166765814351647d08c37ea0a120
SHA1
SHA1c3650f0ef544e3a8a85f0879aaf60ce427409da5

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về cardio.dll on WikiDll.com