Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống CAtl6_64.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của CAtl6_64.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là CAtl6_64.dll?

CAtl6_64.dll - tệp dll được gọi là "Atl Library 64 bits" là một phần của chương trình Atl Library được phát triển bởi Abvent R&D.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu CAtl6_64.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.0.2.2

Kích thước tệp:1.48 MB

Tổng tệp MD5:D3B7905D456C7F4302D3F7BB20B8BF19

SHA1 tệp sum:C0747151DA851FBC55047F269B4EB5E20FD5BD42

CAtl6_64.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

CAtl6_64.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

CAtl6_64.dll thiếu

lỗi CAtl6_64.dll khi tải

lỗi CAtl6_64.dll

không tìm thấy CAtl6_64.dll

điểm nhập thủ tục CAtl6_64.dll

không thể định vị CAtl6_64.dll

vi phạm quyền truy cập CAtl6_64.dll

Không thể tìm thấy CAtl6_64.dll

Không thể đăng ký CAtl6_64.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về CAtl6_64.dll on WikiDll.com

Witcher 3: The Wild Hunt was giving me  .DLL is missing error. After downloading it from your website the problem was solved! Thank you.

Anonymous
Đọc thêm lời chứng thực