Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Cblrtsm.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của cblrtsm.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Cblrtsm.dll?

cblrtsm.dll - tệp dll được gọi là "Micro Focus Run Time System Core Support" là một phần của chương trình Micro Focus COBOL 2012 được phát triển bởi Micro Focus.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu cblrtsm.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:VisualCOBOL-R7/215

Kích thước tệp:765.96 KB

Tổng tệp MD5:506FC4D9B83C53F867E483F9235DE8F3

SHA1 tệp sum:0E90C892528ABEE5127E047B6CA037991267B9E0

Cblrtsm.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

cblrtsm.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

cblrtsm.dll thiếu

lỗi cblrtsm.dll khi tải

lỗi cblrtsm.dll

không tìm thấy cblrtsm.dll

điểm nhập thủ tục cblrtsm.dll

không thể định vị cblrtsm.dll

vi phạm quyền truy cập cblrtsm.dll

Không thể tìm thấy cblrtsm.dll

Không thể đăng ký cblrtsm.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

CBLRTSM.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
322200.0.0.930.75 MB
MD5
MD5506fc4d9b83c53f867e483f9235de8f3
SHA1
SHA10e90c892528abee5127e047b6ca037991267b9e0
642200.0.0.930.93 MB
MD5
MD55cfe56ae72df6852a6d9a0924c22a45d
SHA1
SHA1e37cace19ca6ec586add3615847667d612964611
325100.5000.17.5080.69 MB
MD5
MD56dbdece4530b6004c8574c349ee34907
SHA1
SHA19593a59f3e41757ce6c50e92b8dc96714d6b0454

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về cblrtsm.dll on WikiDll.com