Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống CdrSty.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của CdrSty.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là CdrSty.dll?

CdrSty.dll - tệp dll được gọi là "Corel Text Manager DLL" là một phần của chương trình Corel Common Framework được phát triển bởi Corel Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu CdrSty.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.458

Kích thước tệp:176.00 KB

Tổng tệp MD5:750274DF9E352B67896A2349086188F2

SHA1 tệp sum:1565BAA02CA602EF47A48BE42ADBE156BCC57700

CdrSty.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

CdrSty.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

CdrSty.dll thiếu

lỗi CdrSty.dll khi tải

lỗi CdrSty.dll

không tìm thấy CdrSty.dll

điểm nhập thủ tục CdrSty.dll

không thể định vị CdrSty.dll

vi phạm quyền truy cập CdrSty.dll

Không thể tìm thấy CdrSty.dll

Không thể đăng ký CdrSty.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về CdrSty.dll on WikiDll.com