Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống CdrTxt.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của CdrTxt.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là CdrTxt.dll?

CdrTxt.dll - tệp dll được gọi là "Corel Text Manager DLL" là một phần của chương trình Corel Common Framework được phát triển bởi Corel Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu CdrTxt.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.458

Kích thước tệp:732.00 KB

Tổng tệp MD5:121975DA35527393E503BB2EC5F62CB3

SHA1 tệp sum:65C2983533320270271A40B8C1426722B9BAF0F6

CdrTxt.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

CdrTxt.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

CdrTxt.dll thiếu

lỗi CdrTxt.dll khi tải

lỗi CdrTxt.dll

không tìm thấy CdrTxt.dll

điểm nhập thủ tục CdrTxt.dll

không thể định vị CdrTxt.dll

vi phạm quyền truy cập CdrTxt.dll

Không thể tìm thấy CdrTxt.dll

Không thể đăng ký CdrTxt.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về CdrTxt.dll on WikiDll.com