Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Clnetrex.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của clnetrex.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Clnetrex.dll?

clnetrex.dll - tệp dll được gọi là "DHCP and WINS Service Cluster Administrator extension DLL" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu clnetrex.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)

Kích thước tệp:47.50 KB

Tổng tệp MD5:8653176EB080977FE860780640238701

SHA1 tệp sum:639FBC4AFDC19F7693CD721FB104A2CB8FEF3CB3

Clnetrex.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

clnetrex.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

clnetrex.dll thiếu

lỗi clnetrex.dll khi tải

lỗi clnetrex.dll

không tìm thấy clnetrex.dll

điểm nhập thủ tục clnetrex.dll

không thể định vị clnetrex.dll

vi phạm quyền truy cập clnetrex.dll

Không thể tìm thấy clnetrex.dll

Không thể đăng ký clnetrex.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về clnetrex.dll on WikiDll.com