Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Commtb32.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của commtb32.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Commtb32.dll?

commtb32.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft Button Editor DLL" là một phần của chương trình Microsoft Button Editor được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu commtb32.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:01.10

Kích thước tệp:56.00 KB

Tổng tệp MD5:5EDB67269D4584B4B2C7C4617A688143

SHA1 tệp sum:AC0963FA872ECA62F054F3EF3CAEC67FE7AB051D

Commtb32.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

commtb32.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

commtb32.dll thiếu

lỗi commtb32.dll khi tải

lỗi commtb32.dll

không tìm thấy commtb32.dll

điểm nhập thủ tục commtb32.dll

không thể định vị commtb32.dll

vi phạm quyền truy cập commtb32.dll

Không thể tìm thấy commtb32.dll

Không thể đăng ký commtb32.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về commtb32.dll on WikiDll.com