Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống CrlPreflight.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của CrlPreflight.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là CrlPreflight.dll?

CrlPreflight.dll - tệp dll được gọi là "Corel Preflight Engine" là một phần của chương trình Corel Common Framework được phát triển bởi Corel Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu CrlPreflight.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.458

Kích thước tệp:220.00 KB

Tổng tệp MD5:E287C98C8146399AF3789E02F9447208

SHA1 tệp sum:A15CECCA43DA66E4E924B7828A156DB3227CCD18

CrlPreflight.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

CrlPreflight.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

CrlPreflight.dll thiếu

lỗi CrlPreflight.dll khi tải

lỗi CrlPreflight.dll

không tìm thấy CrlPreflight.dll

điểm nhập thủ tục CrlPreflight.dll

không thể định vị CrlPreflight.dll

vi phạm quyền truy cập CrlPreflight.dll

Không thể tìm thấy CrlPreflight.dll

Không thể đăng ký CrlPreflight.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về CrlPreflight.dll on WikiDll.com