Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Crystaldecisions.vsshell.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của crystaldecisions.vsshell.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Crystaldecisions.vsshell.dll?

crystaldecisions.vsshell.dll - tệp dll được gọi là "Crystal Reports for Visual Studio .NET" là một phần của chương trình Crystal Reports for Visual Studio .NET được phát triển bởi Crystal Decisions, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu crystaldecisions.vsshell.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:9.1.9360.0

Kích thước tệp:92.00 KB

Tổng tệp MD5:78041AC966748B110B071BFB7D40CFAC

SHA1 tệp sum:96891B5F070BEC8EE40F7CEF8545DD0AE4C2C833

Crystaldecisions.vsshell.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

crystaldecisions.vsshell.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

crystaldecisions.vsshell.dll thiếu

lỗi crystaldecisions.vsshell.dll khi tải

lỗi crystaldecisions.vsshell.dll

không tìm thấy crystaldecisions.vsshell.dll

điểm nhập thủ tục crystaldecisions.vsshell.dll

không thể định vị crystaldecisions.vsshell.dll

vi phạm quyền truy cập crystaldecisions.vsshell.dll

Không thể tìm thấy crystaldecisions.vsshell.dll

Không thể đăng ký crystaldecisions.vsshell.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về crystaldecisions.vsshell.dll on WikiDll.com