Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống CSteamworks.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của CSteamworks.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là CSteamworks.dll?

CSteamworks.dll - tệp dll được gọi là "A C ABI wrapper for Steamworks" là một phần của chương trình CSteamworks được phát triển bởi Riley Labrecque.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu CSteamworks.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.21-1.33a

Kích thước tệp:123.00 KB

Tổng tệp MD5:AF3C9CC046F375D0940334892E26CE49

SHA1 tệp sum:954B9BC60EBC558E950C7CC4F0DC347C023C5180

CSteamworks.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

CSteamworks.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

CSteamworks.dll thiếu

lỗi CSteamworks.dll khi tải

lỗi CSteamworks.dll

không tìm thấy CSteamworks.dll

điểm nhập thủ tục CSteamworks.dll

không thể định vị CSteamworks.dll

vi phạm quyền truy cập CSteamworks.dll

Không thể tìm thấy CSteamworks.dll

Không thể đăng ký CSteamworks.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

CSTEAMWORKS.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
321.29.0.00.13 MB
MD5
MD5bf1e65c9c67de81d531eea6f3b88fe4d
SHA1
SHA1ed89b81e2fdce44046adb5a9d43f199f6caadbac
321.24.0.00.13 MB
MD5
MD54802608a59a9d268ef94a5c0727ec777
SHA1
SHA13a5e0732c6d1c106db58f5e288807f0c811cb00c
321.21.0.00.12 MB
MD5
MD5af3c9cc046f375d0940334892e26ce49
SHA1
SHA1954b9bc60ebc558e950c7cc4f0dc347c023c5180

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về csteamworks.dll on WikiDll.com