Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Cudart32_30_9.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của cudart32_30_9.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Cudart32_30_9.dll?

cudart32_30_9.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình NVIDIA CUDA Runtime, Version 3.0.9 được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu cudart32_30_9.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.14.11.3000

Kích thước tệp:0.28 MB

Tổng tệp MD5:404f5e87ea3b18ec38d1cce05cdff657

SHA1 tệp sum:d9111240f6b598b4d79eeb81915e41dd83bcf7a6

Cudart32_30_9.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

cudart32_30_9.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

cudart32_30_9.dll thiếu

lỗi cudart32_30_9.dll khi tải

lỗi cudart32_30_9.dll

không tìm thấy cudart32_30_9.dll

điểm nhập thủ tục cudart32_30_9.dll

không thể định vị cudart32_30_9.dll

vi phạm quyền truy cập cudart32_30_9.dll

Không thể tìm thấy cudart32_30_9.dll

Không thể đăng ký cudart32_30_9.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

CUDART32_30_9.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
326.14.11.30000.28 MB
MD5
MD5a05d2624059d76b8b94d9c26b92dd4be
SHA1
SHA1158c73ba0cec32036ca39c714e68c613830ec37f

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về cudart32_30_9.dll on WikiDll.com