Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Cudart32_41_22.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của cudart32_41_22.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Cudart32_41_22.dll?

cudart32_41_22.dll - tệp dll được gọi là "NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.1.22" là một phần của chương trình NVIDIA CUDA 4.1.22 Runtime được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu cudart32_41_22.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.14.11.4010

Kích thước tệp:427.38 KB

Tổng tệp MD5:55AD8BB57A9D29C67828F82AE48C3C85

SHA1 tệp sum:DEB57392177423B193168585392A3727ED752F03

Cudart32_41_22.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

cudart32_41_22.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

cudart32_41_22.dll thiếu

lỗi cudart32_41_22.dll khi tải

lỗi cudart32_41_22.dll

không tìm thấy cudart32_41_22.dll

điểm nhập thủ tục cudart32_41_22.dll

không thể định vị cudart32_41_22.dll

vi phạm quyền truy cập cudart32_41_22.dll

Không thể tìm thấy cudart32_41_22.dll

Không thể đăng ký cudart32_41_22.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về cudart32_41_22.dll on WikiDll.com