Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Dbgcore.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của dbgcore.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Dbgcore.dll?

dbgcore.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Windows Core Debugging Helpers được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu dbgcore.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.18362.1

Kích thước tệp:0.16 MB

Tổng tệp MD5:8bb7fa4422c9ddc162051d8b7e5522d7

SHA1 tệp sum:07a01c2ccffd3d27f2a0d0ddf38dde1dd10455ec

Dbgcore.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

dbgcore.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

dbgcore.dll thiếu

lỗi dbgcore.dll khi tải

lỗi dbgcore.dll

không tìm thấy dbgcore.dll

điểm nhập thủ tục dbgcore.dll

không thể định vị dbgcore.dll

vi phạm quyền truy cập dbgcore.dll

Không thể tìm thấy dbgcore.dll

Không thể đăng ký dbgcore.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

DBGCORE.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.17134.120.14 MB
MD5
MD544b868a7c7f57c1d4856e65a952a6e51
SHA1
SHA163e5567de9a74519991e1cebc4140c5c286f9e6c
6410.0.17134.120.16 MB
MD5
MD5837d7d0872885f60c55fa64306d60323
SHA1
SHA128c79c5637f72605158fbe3d5dc7cdbf0a2b4159
6410.0.17134.10.15 MB
MD5
MD5105cc28a40a0920368c0fb92008ff592
SHA1
SHA175b90e83eb3f1b61421e6b4b2b4b44172785f754
3210.0.17134.10.13 MB
MD5
MD5adf6beeff889b1ee76b4a3266ed5cb31
SHA1
SHA1f7780daff355bff467a01dee34b67d8070cc0f69
6410.0.14321.10240.14 MB
MD5
MD5ca5b0a2c3992f87c295a51f15940f672
SHA1
SHA16dc20d66c96f60f8fb0df7b41c53fe8a770eee82
3210.0.14321.10240.13 MB
MD5
MD5f9e3229224fec57a53f5b2a4b21942e0
SHA1
SHA1c589cc0178444cc2880c346feec412031f20b896

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về dbgcore.dll on WikiDll.com