Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Dbnetlib.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của dbnetlib.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Dbnetlib.dll?

dbnetlib.dll - tệp dll được gọi là "Winsock Oriented Net DLL for SQL Clients" là một phần của chương trình Microsoft SQL Server được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu dbnetlib.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2000.081.9030

Kích thước tệp:60.00 KB

Tổng tệp MD5:3FEAB47E79E80A748687C53D8BB00982

SHA1 tệp sum:3C6F32B6C7ECCC1968B586F75441E6CA06737DD8

Dbnetlib.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

dbnetlib.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

dbnetlib.dll thiếu

lỗi dbnetlib.dll khi tải

lỗi dbnetlib.dll

không tìm thấy dbnetlib.dll

điểm nhập thủ tục dbnetlib.dll

không thể định vị dbnetlib.dll

vi phạm quyền truy cập dbnetlib.dll

Không thể tìm thấy dbnetlib.dll

Không thể đăng ký dbnetlib.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

DBNETLIB.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
322000.85.1117.00.11 MB
MD5
MD5247fda196ecf424a350afe1981405810
SHA1
SHA154772288c793abc4be4dc36bbb3959ae14ea51ae
322000.85.1117.00.11 MB
MD5
MD56dac2de48e98398bc6510ab195baa830
SHA1
SHA14e2a6d1b78beab320e5cd9529024519847bce25c
6410.0.14393.00.11 MB
MD5
MD50a9292d7800f1732c42df9b679ded744
SHA1
SHA15efd904d9dedc3bdc3e7d846e20e382bee6a70cb
3210.0.14393.00.1 MB
MD5
MD5be41a303328c1d63336025e734bfc54d
SHA1
SHA12e7112687389391c530dfd7914270d8c4216a2ec
6410.0.10586.00.11 MB
MD5
MD525eac45b228b048bc37dc738de14be87
SHA1
SHA1751bc629d04bf1b9913d48b820aa9f29e6b6b5f5
3210.0.10586.00.1 MB
MD5
MD53a3f945e308e29125b96fb62c8f8a6e4
SHA1
SHA198c0c16bb546dec66738058172a3097ecb93df2d
646.3.9600.174150.12 MB
MD5
MD53a6a0314b817168b5f1e273a5c4a69d9
SHA1
SHA1fc7cad7c5835a831dca60eab730b2c8ec91db91a
326.3.9600.174150.11 MB
MD5
MD5fbe1a5576f6f8875ec2116263bb0274d
SHA1
SHA1b2ce7db518450cdba04934b75b7aa45b0c7d2f93
326.3.9600.163840.1 MB
MD5
MD5ba493733d1db8a2dfc8f5dacfa785a18
SHA1
SHA1a8ddf5fc37286bdf68371c49bda6f3301e9d3a9b
326.2.9200.163840.11 MB
MD5
MD55ed6bcb0933e9354ed7766bacdd36fa7
SHA1
SHA137c49f476a327b74b22ec578802b29da2dd0d20a
326.1.7600.163850.13 MB
MD5
MD58bcb9193c2fbcedaf548a05a4514f6a4
SHA1
SHA1355f1691508bcecf84f2d4ba1eb7a364461c7efe
326.0.6001.180000.13 MB
MD5
MD50f3334e72fa397b9ee536e1fe6ced525
SHA1
SHA1eec197343206f96328199ceb42f9d70dc39cfa2f
646.0.6001.180000.13 MB
MD5
MD53ec2ac8e37b85cdfd66b0c3932e1ac4f
SHA1
SHA1147238cd211e2585150373dae2c9aa608e148643
322000.85.1132.00.11 MB
MD5
MD5f3846639bce6d7cf63629dbd97a462a5
SHA1
SHA1623a57557fdb610d7f275ef4a72a9afc7aeddce5

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về dbnetlib.dll on WikiDll.com