Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Dedrvsc.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của dedrvsc.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Dedrvsc.dll?

dedrvsc.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Color Management System được phát triển bởi Other.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu dedrvsc.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.0.31.2

Kích thước tệp:1.75 MB

Tổng tệp MD5:31a65bc919c4b85022a68d2212fe0ff8

SHA1 tệp sum:9a99d067333203aad360cac1a5a4703ab2003e24

Dedrvsc.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

dedrvsc.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

dedrvsc.dll thiếu

lỗi dedrvsc.dll khi tải

lỗi dedrvsc.dll

không tìm thấy dedrvsc.dll

điểm nhập thủ tục dedrvsc.dll

không thể định vị dedrvsc.dll

vi phạm quyền truy cập dedrvsc.dll

Không thể tìm thấy dedrvsc.dll

Không thể đăng ký dedrvsc.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về dedrvsc.dll on WikiDll.com