Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Descgraphics.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của descgraphics.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Descgraphics.dll?

descgraphics.dll - tệp dll được gọi là "WhereIsIt Graphics Plugins Module" là một phần của chương trình Where Is It? được phát triển bởi Robert Galle.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu descgraphics.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.0.4.0

Kích thước tệp:641.00 KB

Tổng tệp MD5:867CB4F1B7936B1F249AD7D0D3B9C0B1

SHA1 tệp sum:540F9EB6B4B8E49F5338ADA4EB41D3D692510E4A

Descgraphics.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

descgraphics.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

descgraphics.dll thiếu

lỗi descgraphics.dll khi tải

lỗi descgraphics.dll

không tìm thấy descgraphics.dll

điểm nhập thủ tục descgraphics.dll

không thể định vị descgraphics.dll

vi phạm quyền truy cập descgraphics.dll

Không thể tìm thấy descgraphics.dll

Không thể đăng ký descgraphics.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về descgraphics.dll on WikiDll.com