Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Dibeng.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của dibeng.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Dibeng.dll?

dibeng.dll - tệp dll được gọi là "Windows DIB Engine" là một phần của chương trình Microsoft(R) Windows(R) Millennium Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu dibeng.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.90.3000

Kích thước tệp:198.41 KB

Tổng tệp MD5:01F4CB0EEE9779CE5BD2EFAB0B2FD0D3

SHA1 tệp sum:71AF1901E4BBA7AAB811380B55BE92166F04D72E

Dibeng.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

dibeng.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

dibeng.dll thiếu

lỗi dibeng.dll khi tải

lỗi dibeng.dll

không tìm thấy dibeng.dll

điểm nhập thủ tục dibeng.dll

không thể định vị dibeng.dll

vi phạm quyền truy cập dibeng.dll

Không thể tìm thấy dibeng.dll

Không thể đăng ký dibeng.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

DIBENG.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
640.0.0.00.19 MB
MD5
MD501f4cb0eee9779ce5bd2efab0b2fd0d3
SHA1
SHA171af1901e4bba7aab811380b55be92166f04d72e

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về dibeng.dll on WikiDll.com