Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Djvucontrol.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của djvucontrol.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Djvucontrol.dll?

djvucontrol.dll - tệp dll được gọi là "DjVuControl Module" là một phần của chương trình DjVuControl Module được phát triển bởi LizardTech.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu djvucontrol.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.5.1.0

Kích thước tệp:88.00 KB

Tổng tệp MD5:E4F04D6128AD3F9B51C823B5DE141F24

SHA1 tệp sum:21C7F15A01D33613DD0AD0D584C31694E47AAA11

Djvucontrol.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

djvucontrol.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

djvucontrol.dll thiếu

lỗi djvucontrol.dll khi tải

lỗi djvucontrol.dll

không tìm thấy djvucontrol.dll

điểm nhập thủ tục djvucontrol.dll

không thể định vị djvucontrol.dll

vi phạm quyền truy cập djvucontrol.dll

Không thể tìm thấy djvucontrol.dll

Không thể đăng ký djvucontrol.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về djvucontrol.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực