Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Dvcrenderingadapter.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của dvcrenderingadapter.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Dvcrenderingadapter.dll?

dvcrenderingadapter.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình DVC Rendering Adapter được phát triển bởi Citrix Systems, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu dvcrenderingadapter.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:19.11.0.50

Kích thước tệp:0.2 MB

Tổng tệp MD5:645169b74b9666fa291c8df6226d7d3e

SHA1 tệp sum:0ff0a496921a908be6b4374bac43700dbd95fb7f

Dvcrenderingadapter.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

dvcrenderingadapter.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

dvcrenderingadapter.dll thiếu

lỗi dvcrenderingadapter.dll khi tải

lỗi dvcrenderingadapter.dll

không tìm thấy dvcrenderingadapter.dll

điểm nhập thủ tục dvcrenderingadapter.dll

không thể định vị dvcrenderingadapter.dll

vi phạm quyền truy cập dvcrenderingadapter.dll

Không thể tìm thấy dvcrenderingadapter.dll

Không thể đăng ký dvcrenderingadapter.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

DVCRENDERINGADAPTER.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3218.12.0.120.2 MB
MD5
MD59f7d3ee3a2862be1b136c0f3f76b0007
SHA1
SHA11e65b41fe8d18bdcfc4704d99572b2720af4f3b9

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về dvcrenderingadapter.dll on WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực