Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Dvdreader.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của dvdreader.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Dvdreader.dll?

dvdreader.dll - tệp dll được gọi là "DVDReader DLL" là một phần của chương trình DVDReader Dynamic Link Library được phát triển bởi Pinnacle Systems, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu dvdreader.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.3

Kích thước tệp:248.09 KB

Tổng tệp MD5:6846AF519208DD057873ED43B3691CDF

SHA1 tệp sum:4AA7A873396827E25DED6E4B1ABE45EF6ABE5893

Dvdreader.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

dvdreader.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

dvdreader.dll thiếu

lỗi dvdreader.dll khi tải

lỗi dvdreader.dll

không tìm thấy dvdreader.dll

điểm nhập thủ tục dvdreader.dll

không thể định vị dvdreader.dll

vi phạm quyền truy cập dvdreader.dll

Không thể tìm thấy dvdreader.dll

Không thể đăng ký dvdreader.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về dvdreader.dll on WikiDll.com