Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Eeintl.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của eeintl.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Eeintl.dll?

eeintl.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft Equation Editor Int'l DLL" là một phần của chương trình Microsoft Equation Editor được phát triển bởi Design Science, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu eeintl.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:00091400

Kích thước tệp:56.00 KB

Tổng tệp MD5:AA972BE0115080EC3A7644B1033AF3D8

SHA1 tệp sum:1C409E7B996F25DC3DF14E188D4B433B85F51909

Eeintl.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

eeintl.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

eeintl.dll thiếu

lỗi eeintl.dll khi tải

lỗi eeintl.dll

không tìm thấy eeintl.dll

điểm nhập thủ tục eeintl.dll

không thể định vị eeintl.dll

vi phạm quyền truy cập eeintl.dll

Không thể tìm thấy eeintl.dll

Không thể đăng ký eeintl.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về eeintl.dll on WikiDll.com