Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Emsmdb32.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của emsmdb32.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Emsmdb32.dll?

emsmdb32.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft Exchange Server Information Store Service Provider" là một phần của chương trình Microsoft Outlook được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu emsmdb32.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.2627

Kích thước tệp:525.41 KB

Tổng tệp MD5:736EA381A5EC7B4B14E5B40ACABAC231

SHA1 tệp sum:AD0CD298241F647B954FE402D47CF5AAAEE33FAC

Emsmdb32.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

emsmdb32.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

emsmdb32.dll thiếu

lỗi emsmdb32.dll khi tải

lỗi emsmdb32.dll

không tìm thấy emsmdb32.dll

điểm nhập thủ tục emsmdb32.dll

không thể định vị emsmdb32.dll

vi phạm quyền truy cập emsmdb32.dll

Không thể tìm thấy emsmdb32.dll

Không thể đăng ký emsmdb32.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

EMSMDB32.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6416.0.4444.10005.86 MB
MD5
MD58da509720bc4d1129e249831f63569f3
SHA1
SHA1148098b9303ce8206dc82d3cc4b182fcf2ba57d4
3212.0.4518.10141.42 MB
MD5
MD59076e71e98eb6aa486ed961e39345559
SHA1
SHA112ec45fae0abad0a91cbec5037bb99729bb00311
3211.0.5604.00.67 MB
MD5
MD54cc1ad46735e96d33f65a1458b229af4
SHA1
SHA1afa4ced47f9f20f28aec6213f9ccb4f2857283ba

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về emsmdb32.dll on WikiDll.com