Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Energytask.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của energytask.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Energytask.dll?

energytask.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Power Efficiency Diagnostics Task được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu energytask.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:20.5 kb

Tổng tệp MD5:e101dd7ed40152c7a130420b79211dc3

SHA1 tệp sum:9be8dcf41704bbf7ae0135e63392737f8688e76f

Energytask.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

energytask.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

energytask.dll thiếu

lỗi energytask.dll khi tải

lỗi energytask.dll

không tìm thấy energytask.dll

điểm nhập thủ tục energytask.dll

không thể định vị energytask.dll

vi phạm quyền truy cập energytask.dll

Không thể tìm thấy energytask.dll

Không thể đăng ký energytask.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

ENERGYTASK.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.10586.021.5 kb
MD5
MD5a52d4c00abaa83a9d16dabb37282e4ea
SHA1
SHA107e7394d12296243d6676c1a2132ce833cef4825
326.3.9600.1703116 kb
MD5
MD5c2adcbe2cada9717dd5a5da81e458800
SHA1
SHA1d337eaae5772e9c36c896992f3ec1c30c9bc5ca7
326.2.9200.1638412.5 kb
MD5
MD5ddc3bbad6eb08d48b1072d64dde13eff
SHA1
SHA1ad1b4d040c99feae5be0370416aba4fc5752353c

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về energytask.dll on WikiDll.com