Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Etvmp4video.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của etvmp4video.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Etvmp4video.dll?

etvmp4video.dll - tệp dll được gọi là "Envivio MPEG-4 Optimized Video Decoder" là một phần của chương trình EnvivioTV được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu etvmp4video.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:release-1.0.23.00

Kích thước tệp:272.00 KB

Tổng tệp MD5:636A55D0C9D8F5F0E86BB4F0D45BC0A6

SHA1 tệp sum:D67E3E8944B75BEDB7A86719CCB63866BE027102

Etvmp4video.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

etvmp4video.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

etvmp4video.dll thiếu

lỗi etvmp4video.dll khi tải

lỗi etvmp4video.dll

không tìm thấy etvmp4video.dll

điểm nhập thủ tục etvmp4video.dll

không thể định vị etvmp4video.dll

vi phạm quyền truy cập etvmp4video.dll

Không thể tìm thấy etvmp4video.dll

Không thể đăng ký etvmp4video.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về etvmp4video.dll on WikiDll.com