Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Exch_aqadmin.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của exch_aqadmin.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Exch_aqadmin.dll?

exch_aqadmin.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Advanced Queue Admin DLL được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu exch_aqadmin.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.0.2600.1

Kích thước tệp:44 kb

Tổng tệp MD5:3a62ee4657cd9645a677c7fbb5e3be26

SHA1 tệp sum:c18714b9ab507c9fa83e69d3b406532dd75fcd7b

Exch_aqadmin.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

exch_aqadmin.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

exch_aqadmin.dll thiếu

lỗi exch_aqadmin.dll khi tải

lỗi exch_aqadmin.dll

không tìm thấy exch_aqadmin.dll

điểm nhập thủ tục exch_aqadmin.dll

không thể định vị exch_aqadmin.dll

vi phạm quyền truy cập exch_aqadmin.dll

Không thể tìm thấy exch_aqadmin.dll

Không thể đăng ký exch_aqadmin.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về exch_aqadmin.dll on WikiDll.com