Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll?

ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình ApiSet Stub DLL được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.3.9600.16384

Kích thước tệp:3 kb

Tổng tệp MD5:2c78bb0c2bdff269de3686d4ca6985d7

SHA1 tệp sum:6ae29c1f0c7b342087f4407f45a5d1231ee70560

Ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll thiếu

lỗi ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll khi tải

lỗi ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll

không tìm thấy ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll

điểm nhập thủ tục ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll

không thể định vị ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll

vi phạm quyền truy cập ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll

Không thể tìm thấy ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll

Không thể đăng ký ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

EXT-MS-WIN-SHELL-SHLWAPI-L1-1-0.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
326.2.9200.163843 kb
MD5
MD54f7665c08ab245373572e224b56e0b6e
SHA1
SHA1be5e88b7db73c519222e1772de0826ed2766f8a2

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll on WikiDll.com