Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fddevquery.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fddevquery.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fddevquery.dll?

fddevquery.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Microsoft Windows Device Query Helper được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fddevquery.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:34 kb

Tổng tệp MD5:2d32060e242e5bdb110668fab8d86a67

SHA1 tệp sum:f02d57976354278ea5a629398ece8c27b087278f

Fddevquery.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fddevquery.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fddevquery.dll thiếu

lỗi fddevquery.dll khi tải

lỗi fddevquery.dll

không tìm thấy fddevquery.dll

điểm nhập thủ tục fddevquery.dll

không thể định vị fddevquery.dll

vi phạm quyền truy cập fddevquery.dll

Không thể tìm thấy fddevquery.dll

Không thể đăng ký fddevquery.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

FDDEVQUERY.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.14393.028 kb
MD5
MD541d713e038fc77ddcc31e1fddbeef494
SHA1
SHA1bc1e6abb239f8f06137957b9f5e12272d7882546
6410.0.10586.035 kb
MD5
MD56e5ec3bf908c733058012349147dbe29
SHA1
SHA1ed19ea0b20bfe3a14c6aed5c17d32fea6578010a
3210.0.10586.027.5 kb
MD5
MD5c7380d825eacf20eda4dca318751d89f
SHA1
SHA14470604e81f60913871126f1951bb537ad094ac6
326.3.9600.1638426 kb
MD5
MD5b8bbdea9aecc89014b370a91c9c3fe0f
SHA1
SHA1c8cd5944fd4ec854fad43c0f2f6cd64f9a132013
326.2.9200.1638424.5 kb
MD5
MD519b29d02821dcaacfaf4c09f7fc6772c
SHA1
SHA1f029a318b498278aea330f424a3c61a288f002b1

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fddevquery.dll on WikiDll.com