Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fgiebar.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fgiebar.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fgiebar.dll?

fgiebar.dll - tệp dll được gọi là "FlashGet IE Bar" là một phần của chương trình fgiebar Module được phát triển bởi Amaze Soft.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fgiebar.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.2.0.0

Kích thước tệp:84.00 KB

Tổng tệp MD5:94D01CBA4FBB4EB408F02F549CA5D815

SHA1 tệp sum:99821B3F41B9E9CEC6C65350C049B50181C5A475

Fgiebar.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fgiebar.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fgiebar.dll thiếu

lỗi fgiebar.dll khi tải

lỗi fgiebar.dll

không tìm thấy fgiebar.dll

điểm nhập thủ tục fgiebar.dll

không thể định vị fgiebar.dll

vi phạm quyền truy cập fgiebar.dll

Không thể tìm thấy fgiebar.dll

Không thể đăng ký fgiebar.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fgiebar.dll on WikiDll.com